Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2014

annm
6599 1c5f
Reposted fromcjau cjau
annm
3249 58bf
Reposted fromImSooHappySometimes ImSooHappySometimes viacjau cjau
annm
I am jealous of those who think more deeply, who write better, who draw better, who look better, who live better, who love better than I.
— Sylvia Plath
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse viacjau cjau

June 10 2014

2098 fd76 500
Reposted fromserda serda viacjau cjau
5322 76f2
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viacjau cjau
annm
6837 a2b8
Reposted fromvenice venice

May 31 2014

0092 9750
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaquaint quaint
annm
5284 db79
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaavemaria avemaria

May 29 2014

annm
7019 91fc
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale viaamydora amydora
annm

- Kochałam wtedy.
- Milczałaś wtedy. Gdybyś powiedziała choć jedno słowo, wszystko byłoby inaczej.

Marek Hłasko

April 20 2014

annm

"Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas."

— "Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas." Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"

March 18 2014

annm
- Czy Bóg odpowiada na Twoje modlitwy?
- Zawsze. Na ogół odmownie.
— Norman Lebrecht "Pieśń imion"
Reposted fromMrsEuterpe MrsEuterpe viapoezja poezja

March 10 2014

annm
9964 48b4
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacjau cjau
annm
5830 2596
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viacjau cjau
annm
2051 2dcf
Reposted fromcjau cjau
annm
Reposted fromcjau cjau
annm
9377 cecc
Reposted frommaim-me maim-me viacjau cjau

February 26 2014

annm
Nie ufam żadnej abstrakcji, doktrynie. Nie wierzę ani w Boga, ani w Rozum. Dosyć już tych Bogów! Dajcie mi człowieka! Niech będzie jak ja, mętny, niedojrzały, nieukończony, ciemny i niejasny.
— „Ślub”/ Witold Gombrowicz
Reposted fromkyte kyte viacytaty cytaty

February 23 2014

annm
8489 f574
Reposted fromverronique verronique viaenyris enyris
annm
4385 bcba 500
Reposted fromcjau cjau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl